The Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.
"Serving the Legal Needs of Low Income People Since 1952"

Utica | Syracuse | Binghamton | Watertown | Oswego | Oneonta | Cooperstown | Farmworker Law Project
Board | Management & Administration | Legal Staff | Support Staff
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

This is the logo of the Legal Aid Society of Mid-New York, representing service to both our urban and rural clients. This is a Donate Now! button.Language Gateway
Thursday February 27 2020

Ku soo dhawow maktabaddeenna sharciyada ee khadka internetka.

Boggaan, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan waxa aad sameyn karayso haddii ay dhibaato sharciyeed ku haysato. Tani waxay kaa caawin kartaa in aad iska ilaaliso in dhibaato sharciyeed ay ku qabsato. Waxay sidoo kale kuu sheegi karaysaa sida aad caawino u heleysid haddii aad u baahatid.

Si aad u aragtid ama u maqashid macluumaad ku saabsan xuquuqahaaga sharciyeed, guji mowduucyada hoos ku taxan. Waxyaabaha ku duuban ayaa daaqad kale kuugu daarmi doona markaad gujiso.


Waxyaabahan duuban waxaa loogu talogalay macluumaad guud oo keliya. Kuma siinayaan talo sharciyeed oo ku saabsan dhibaatada sharciyeed ee adiga gaarka kuu ah. Si aad u heshid talo ku saabsan dhibaatada sharciyeed, waa in aad la hadashaa qareen. Sharcigu in uu isbeddelo mar kasta awgeed, hubi bartaan badanaa si aad uga heshid macluumaadkii ugu dambeeyey. 

 

 

FIIDIYOWYO DUUBANMAQALLO DUUBAN


Waxyeellada guriga gudihiisa ka dhacda SSI

Ilaha Kale ee Sharciyeed ee Soomaaliga ku qoran

Caawinada Sharciga NY

Adeegyada Socdaalka iyo Dhalashada U.S.

Kaararka Cuntada

Ilmahaaga ka Ilaali Rinjiga Balambamka (Sumaysan) (Lead Paint)


Ma buuxin kartaa xog wareysi kooban si aad gacan uga geysatid rugta ku xiran shabakada (Internet)?

LSC's support for this website is limited to those activities that are consistent with LSC restrictions.
About Us | Contact Us | ©2019 Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.