The Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.
"Serving the Legal Needs of Low Income People Since 1952"

Utica | Syracuse | Binghamton | Watertown | Oswego | Oneonta | Cooperstown | Farmworker Law Project
Board | Management & Administration | Legal Staff | Support Staff
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

This is the logo of the Legal Aid Society of Mid-New York, representing service to both our urban and rural clients. This is a Donate Now! button.Language Gateway
Thursday February 27 2020

Trang này cung cấp thông tin về những việc bạn có thể làm khi gặp vấn đề về pháp lý. Thông tin này sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối về pháp lý. Đồng thời, nó cũng cho bạn biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu khi cần thiết.

Để xem hoặc nghe thông tin về những quyền lợi pháp lý của bạn, nhấp chuột vào các chủ đề dưới đây. Các đoạn thu hình/âm sẽ được phát trong một cửa sổ khác khi bạn nhấp chuột vào.


Những đoạn thu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát. Chúng không nhằm cung cấp tư vấn pháp lý cho vấn đề cụ thể của bạn. Để được tư vấn về một vấn đề cụ thể, bạn nên nói chuyện với luật sư. Vì các điều luật luôn thay đổi, bạn nên theo dõi trang này thường xuyên để nắm được những thông tin mới nhất.  

 

 

Các đoạn thu hìnhCác đoạn thu âm


Bạo hành gia đình SSI

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ KHÁC BẰNG TIẾNG VIỆT

Trợ giúp Pháp lý ở NY

Ủy ban Cơ hội Làm việc Bình đẳng

Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa kỳ

Quyền được có Thông dịch viên Miễn phí

Văn phòng Dân quyền

Cơ quan Bảo vệ Môi trường

Trợ cấp Phiếu thực phẩm

Trợ cấp An sinh Xã hội


Vui lòng hoàn thành bài khảo sát ngắn để giúp cải thiện đoạn trang web này.

LSC's support for this website is limited to those activities that are consistent with LSC restrictions.
About Us | Contact Us | ©2019 Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.